کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش عمومی ناحیه یک قزوین
عمومی
دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
زیر نویس های مناسب برای املا

 خوشحالم که ...کلمه را درست نوشتی.

 

دلبندم به موفقیت نزدیک شدی.

 

بخاطر پیشرفت هایت این هدیه را از من بپذیر.

 

از دیدن خط زیبایت لذت بردم.

 

با نوشتن این املا پدر و مادرت هم شاد شدن.

 

از این زیباتر هم می توانی بنویسی.

 

 

 

 

 نام کتاب

 نویسنده

 مترجم

  انتشارات

   آموزش حرفه ای برای جوانان مبتلا
      به فلج مغزی و چند معلولیتی

 پل و مان و دیگران

 فریده میلانی ترابی
 
فرشته با عزت

 سمت

 روان شناسی زنان

 چانت شبیلی هایل

 دکتر اکرم خمسه

  آگاه و
 
ارجمند

 راهنمای عملی شناخت درمانی
                گروهی

 مایکل فری

 دکتر مسعود محمدی 
 
دکتر رابرت فرنام

 رشد

               نظریه انتخاب
 (
روان شناسی نوین آزادی شخص)

 ویلیام گلامر

 مهرداد فیروز بخت

 رسا

 روان شناسی رشد نوجوان
        ( دیدگاه تحولی )

 

 دکتر مهرناز شهر آرای

  نشر علم

 شناخت درمانی اختلالات شخصیت
       (
رویکرد طرح واره -محور)

 جفری یانگ

 دکتر علی صاحبی
 
حسن حمید پور

آگاه و ارجمند

 

 

 

فصل نامه مطلاعات روان شناختی

 سر دبیر : دکتر سوسن سیف
 
دکتر حسن احدی ، دکتر غلام علی افروز،دکتر نسرین اکبر زاده ، دکتر محمود ایروانی ،
 
هیات  تحریریه به ترتیب حروف الفبا: شکوه السادات بنی جمالی، دکتر جعفر بوالهری، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر الهه حجازی، دکتر زهره خسروی ، دکتر علی دلاور، دکتر نیک چهره محسنی، دکتر سیده منور یزدی، دکتر کیانوش هاشمیان

 

 

مجلات روان شناختی  ایران فصلنامه شناخت - مجله روان شناسی و روان پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 
شورای نویسندگان
 
بهمن بهمنی ، دکتر غلامرضا خیر آبادی ، دکتر شیوا دولت آبادی ، دکتر مهدیه صالحی، دکتر اصلان ضرابی ، دکتر حسن عشایری ، دکتر رضا نیلی پور ، فایق یوسفی

 

 دانش و پژوهش در روان شناسی
 
فصل نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 اعضای هیئت تحریریه
 
دکتر سید حمید آتش پور ، دکتر اصغر آقایی ، دکتر حسن احدی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر محمود ایروانی، دکتر علی دلاور، دکتر عبد ا.. شفیع آبادی ، دکتر مهرداد کلانتری ، دکتر مختار ملک پور ، دکتر ابوالقاسم نوری

 

 مجله روان شناسی و علوم تربیتی

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه تهران

اسامی هیئت تحریریه
 
دکتر غلامعلی افروز، دکتر عباس بازرگان ، دکتر عباس حری ، دکتر علی رضائیان ، دکتر اصغر رضویه ، دکتر رضا زمانی  دکتر زهره سرمد ، دکتر سوسن سیف ، دکتر علی محمد کاردان ، دکتر یوسف کریمی ، دکتر امیر هوشنگ مهریار ، دکتر دکتر مرتضی نضفت

 آدرس : تهران - بزرگراه جلال آل احمد؛ مقابل کوی نصر، دانشکده روان شناسی و علم تربیتی

 

 فصل نامه صدای مشاور

 صاحب امتیاز : بهزیستی استان تهران

 

 

کتاب شناسی روان شناسی مرتبط با کتاب درسی

 نام کتاب

 نویسنده

 مترجم

 انتشارات

  مغز و آموزش

 جنسن. اریک

 لیلی محمد حسین
 
سپیده رضوی

   تهران-نشر
     
مدرسه

 مغز و فرایند یاد گیری

 ولف ، پاتریشیا

 داوود ابوالقاسمی

  تهران - نشر
    
مدرسه

 مغز و ذهن

 جلاتلی ، آنگوس و زارات ،
 
اسکار

 

  نشر شیرازه

 زنتیک رفتاری

 پلامین ، رابرت، فریس،جان و ...

دکترمحمدرضانیک خو
هامایاک اوادیس  یانس

  تهران : نشر
      
مهتاب

 روان شناسی رشد

 حسن احدی ، فرهاد جمهری

 

  نشر پردیس

 روان شناسی رشد

حسن احدی ، نیک چهر محسنی

 

  نشر پردیس

 نظریه های شخصیت

 شولتز، سیدنی الن و دوان

 یحیی سید محمدی

  نشر ویرایش

 تغییر رفتار و رفتار درمانی

 علی اکبر سیف

 

   نشر دوران

 آشنایی با 39 فن روان درمانی

 

 احمد اعتمادی
 
مصطفی تبریزی

   نشر فروزان

 

کتاب شناسی علوم تربیتی

  نام کتاب

 مولف

 مترجم

 توضیحات

 آموزش حرفه ای در حال گذار

 

 علی اعظم محمد
       
بیگی

 نتیجه یک تحقیق نظری و
 
تجربی گسترده درباره آموز
 
حرفه ای مداوم است .

 500 نکته درباره مطالعه

 

 بیتا عسگری ، گیتا عسگری

 دربردارنده 51 مبحث درباره
 
راز و رمزهای موفقیت
 
تحصیلی است.

 پرورش هوش

 منوچهر ترکمان

 

 با طرح بعضی بازیهای
 
آموزشی به تقویت وپرورش هوش کودکان قبل ازدبستان می پردازد.

 استفاده از اینترنت برای  غنی سازی برنامه های
     
درسی

 

 همایون دزواره

 

 افزایش اثر بخشی معلمان
     
در فرایند تدریس

 لوین دبلیو آندرسون

 دکتر محمد امینی

 

 باز اندیشی فرایند یاددهی -
   
یاد گیری و تربیت معلم

دکترمحمودمهر محمدی

 

 گوشه هایی از پیچیدگی
های نظری و عملی جریان
 
تعلیم و تربیت را به تصویر می کشد.

  برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

 

 دکتر فریده مشایخ
 
دکتر عباس بازرگان

 در باره برنامه ریزی استراتژیک برای سطوح
 
مختلف آموزشی بحث شده
 
است

 در آینه کلام

 عباس مرادی خوبده
 
احمد برادری

 

 آموزش و پرورش در کلام
 
امام خمینی (ره) و حضرت
 
آیه الله خامنه ای موضوع
 
این کتاب را تشکیل میدهد

  یاد ماندگار

 جواد محقق

 

  شامل ده گفت و گوی
 
مفصل در شرح احوال ده تن
 
از معلمان صاحب نام ایران
 
است

 میانجگری در مدرسه
 
روشهای بهبود رفتار
   
دانش آموزان

 دکتر زهرا بازرگان

 

 به عوامل موثر در رفتار
 
دانش آموزان و نیاز های
 
متفاوت آنها پرداخته است

 مبانی علمی هنر تدریس

 

 دکتر محمود مهر
     
محمدی

 این کتاب به تبیین وضع
 
موجود و پژوهشهای به
 
عمل آمده پیرامون تدریس
 
هنر می پردازد

 برنامه ریزی درسی
    (
راهنمای عمل )

 دکتر حسن ملکی

 

 به مباحث مختلف برنامه
 
ریزی درسی می پردازد

 روش های انفجاری تدریس

 رندی موبرگ

 پرویز امینی

 در طول یک دوره آموزشی
 
می توانید از روشهای
 
ابتکاری این کتاب به خوبی
ا استفاده کنید و نتیجه
 
کارتان را ببینید

 لبخند های آموزگارم -
 
تجربه های سبز

 محبت ا.. همتی
 
محمد حسین دیزجی

 

 این کتاب سعی دارد تجربه
 
های آموزگاران و مدیران
 
موفق دوره ابتدایی را در
 
اختیار دیگران قرار دهد.

 نگاهی دوباره به تربیت
        
اسلامی

 خسرو باقری

 

 نمونه یک تحقیق علمی در
 
مبانی تربیت اسلامی از
 
دید قرآن است

 برنامه ریزی آموزشی

 دکتر بهرام محسن پور

 

  برنامه ریزی آموزشی
 
موضوع بحث این کتاب
 
است

 راهنمای ایجاد و گسترش
 
کتابخانه های آموزشگاهی

 موسی مجیدی

 

 

 آموزش و ارزشیابی
 
مهارتهای یادگیری

 

 حسین دانشفر
 
طاهره رستگار

 

 نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم

 دکتر خسرو باقری

 

 در این جلد نویسنده در
 
زمینه های علمی و
 
کاربردی تعلیم و تربیت
 
اسلامی بحث می کند

 صلاحیت های حرفه معلمی

 دکتر حسن ملکی

 

 برخی از صلاحیت های
 
علمی و حرفه ای شغل معلمی مورد بحث قرار گرفته
 
اند

 الفبای مدیریت کلاس درس

 دکتر محمد رضا
 
سرکارآرائی

 

 

 تعلیم و تربیت کودک
        
و نوجوان

 دکتر حسن ملکی

 

 این کتاب با استفاده از
 
سخنان و نوشته های امام
 
خمینی (ره) به بحث و
 
بررسی علمی در موضوع
 
تعلیم و تربیت کودکان و
 
نوجوانان پرداخته است.

 طبقه بندی هدفهای تربیتی

 

دکترعلیرضاکیامنش

 این کتاب به طبقه بندی
 
هدفهای تربیتی در حیطه
 
روانی - حرکتی می پردازد

 آرائ مربیان بزرگ مسلمان
    
درباره تربیت کودکان

 محمد عطاران

 

 آراء تربیتی ابو علی سینا ؛
 
امام محمد غزالی، خواجه
 
نصیرالدین طوسی درباره
 
تربیت کودک ، در این کتاب
 
مطرح شده ه اند.

 مهارتهای تحصیلی و تنظیم
 
وقت

 

 ر. فیروزی

 به دانش آموزان کمک می
 
کند تا اوقات خود را برای
 
مطالعه تنظیم کنند

 نقش مشاور درمدرسه

 

 مرتضی بهمن آزاد

  به نقش مشاوران در نظام
 
جدید متوسطه می پردازد.

 یاد گیری فعال

 پریان ، ج ، کرتی

 

 این کتاب توضیح می دهد
 
که چگونه می توان با
 
گنجاندن بازیهای مختلف یاد
 
گیری را به صورت تجربه ای خوشایند در آورد.

 فرایند برنامه ریزی آموزشی

 

 دکتر فریده مشایخ

 معنای وسیع برنامه ریزی
 
آموزشی عبارت است از
 
فرایند اتخاذ مجموعه ای از
 
تصمیمات برای انجام
 
اقدامات آموزشی ، موضوع
 
این کتاب است

 عوامل موفقیت در تحصیل

 مرتضی نظری

 

 توصیه ها و راهنما ییهای
 
این کتاب ، جنبه کاربردی در
 
تحصیل دارند.

 پیروی در مدرسه

 

 مرتضی بهمن آزاد

 با زبانی ساده و تصاویری
 
جذاب درباره عوامل موفقیت
 
در تحصیل به بحث می
 
پردازد

 کار مایه معلمان در گذر از یاد دهی به یاد گیری

 علی رووف

 

 این مجموعه شامل 228
 
فعالیت آموزشی در
 
موضوعات گوناگون است

 راهنمای تدریس معلمان
 
تربیت بدنی در دبستان

 شمسی نیلگون

 

 شیوه تدریس تربیت بدنی
 
در دبستان ، موضوع این
 
کتاب است.

 نمونه مشهورترین خطاهای دید

 

 علیرضا توکلی

 از جالبترین کتابهای خطای
 
دید است

 نگرش مثبت یا مثبت نگری

 

 مرتضی بهمن آزاد

 خلاصه ای از تجربیات روان شناسان و جامعه شناسان درباره مثبت نگری است.

 آموزش از راه بازی

 

 لیلی انگجی

 درباره بازیهای آموزشی
 
برای کودکان زیر شش سال
 
است.

 روش ها و محتوا ی آموزشی قبل از دبستان ناشنوایان

 زهرا گلکار پروین
 
علی اصغر کاکا جویباری

 

 

 احترام متقابل

 

 مرتضی بهمن آزاد

 راهنمایی است برای   کسانی که مایلند تا جامعه و
 
افراد ، به آنها احترام
 
بگذراند.

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 22864