کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش عمومی ناحیه یک قزوین
عمومی
دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
خبر
>نمایشگاههای فعالیت های مکمل وفوق برنامه ازمورخه ۲۵/۱/۸۷ لغایت ۱۹/۲/۸۷ در مرکز گروههای آموزشی ناحیه یک برگزار می گردد.


color=#663300>نشست علمی رابطین درسی  راهنمایی از مورخه ۱/۲/۸۷ الی ۱۱/۲/۸۷ طبق جدول زمان بندی اعلام شده در مرکز گروههای آموزشی برگزار می گردد .


تمامی اسامی اعلام شده از طرف کارشناسی گروههای آموزشی در آزمون مجلات رشد در مرحله استانی شرکت می کنند .


 برگزاری شورای دبیران مدرسه راهنمایی شاهد کوثر با حضور معاونت آموزش عمومی جناب آقای خیری خواه و کارشناس تکنولوژی آموزش عمومی ، آقای اسکندری باموضوعیت تاثیر اولیاء درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان .


 اندیشه ها ُ قلب ها ودست ها همزمان با سراسر استان در روز دوشنبه ۶/۱۲/۸۶ در مدارس ابتدایی ناحیه یک قزوین برگزار میگردد


 آزمون جغرافیا on line دبیران راهنمایی تا مورخه ۱۲/۱۱/۸۶ تمدید شد .


 -مرحله دوم مسابقات مجلات رشد (مدیرن ،معاونان،معلمان ودانش آموزان ) درتمام مقاطع


تحصیلی در روزهای دوشنبه ۲۰/۱۲/۸۶ وروز سه شنبه ۲۱/۱۲/۸۶ درسالن هنرستان شهید چمران ودبیرستان رسالت برگزار می گردد .


     


-برگزاری کمیته فعال سازی آزمایشگاهها ازنیمه دوم سال تحصیلی.


فرمهای ثبت فعالیتهای آزمایشگاهی یکنواخت شد.


 -سایت اینترنتی راه اندازی و و وبلاکهای گروههای آموزش عمومی وگروه ریاضی  به مدارس و همکاران معرفی شد.


نشست علمی متصدیان آزمایشگاهها در تاریخ ۸/۱۱/۸۶برگزار گردید.


  


 -نمایشگاههای فعالیتهای مکمل و فوق برنامه در ایام ا... دهه فجردر آموزشگاههای ناحیه یک برگزار می شود.


-بر گزاری همایش معلمان دوره ابتدایی در مرکز پژوهش گروههای آموزشی با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱۱/ ۸۶ صبح و بعد از ظهر باحضور جناب آقای خسروی کارشناس گروههای آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش ،جناب آقای شهاب زاده ریاست سازمان آموزش وپرورش استان قزوین جناب آقای رحمانی معاونت آموزش عمومی سازمان وجناب آقای گلدوزها کارشناس مسئول گروههای آموزش عمومی سازمان وکارشناسان گروههای آموزش عمومی سازمان آقای طاهر خانی وخانم آقازمانی ومدیریت ومعاونت اموزش عمومی ناحیه یک قزوین   .


  


 -جلسه کمیته فعال سازی شورای معلمان در سطح ناحیه هرماه در


 راستای فعال سازی شورای معلمان درمرکز گروههای آموزشی


 برگزار میشود  زمان جلسه آینده ۳۰/۱۱/۸۶


-برگزاری مسابقات مجلات رشد از ۳/۱۱/۸۶لغایت ۲۵/۱۱/۸۶در مدارس ناحیه یک انجام می گیرد .


-نشست  مشترک کمیسیون فناوری  اطلاعات و ارتباطات  با مسئول فناوری و اطلاعات سازمان آقای حق شناس در مرکز گروههای آموزشی برگزار گردید .


نشست علمی کمسیون یاددهی ویادگیری دبیران راهنمایی درمورخه ۲۹/۱۱/۸۶ در مرکز پژوهش گروههای آموزشی برگزارمی گردد.


گروههای آموزش عمومی ناحیه یک باهماهنگی کارشناسی فرهنگی وهنری اقدام به برگزاری مسابقه بزرگ فجر نموده است . همکاران می تونند تامورخ ۲۸/۱۱/۸۶ در این مسابقه شرکت کنند . سئوالات همراه با پاسخنامه به مدارس ارسال شده است . به ۲۲ نفر به قید قرعه جوایزی اهدا می گردد .


 


 


 


 

T color=#0000ff>نمایشگاههای فعالیت های مکمل وفوق برنامه ازمورخه ۲۵/۱/۸۷ لغایت ۱۹/۲/۸۷ در مرکز گروههای آموزشی ناحیه یک برگزار می گردد.


نمایشگاه هنر : از ۲۵/۱۸۷ لغایت ۱/۲ ۸۷


نمایشگاه ابتدایی : از ۴/۲/۸۷ لغایت ۹/۲۸۷


نمایشگاه راهنمایی  :۱۴/۲/۸۷  لغایت ۱۹/۲/۸۷


از کلیه همکاران محترم دعوت بعمل می آید از نمایشگاههای تشکیل شده بازدید نمایند.


مدیر گروه محترم آموزش راهنمایی وکارشناس مسئول محترم گروههای آموزش عمومی در افتتاحیه نمایشگاه هنر شرکت نمودند .


مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک از نمایشگاه هنر بازدید کردند ودر جمع دبیران رشته هنر  سخنرانی کردند .


نشست علمی رابطین درسی  راهنمایی از مورخه ۱/۲/۸۷ الی ۱۱/۲/۸۷ طبق جدول زمان بندی اعلام شده در مرکز گروههای آموزشی برگزار می گردد .


تمامی اسامی اعلام شده از طرف کارشناسی گروههای آموزشی در آزمون مجلات رشد در مرحله استانی شرکت می کنند .


 برگزاری شورای دبیران مدرسه راهنمایی شاهد کوثر با حضور معاونت آموزش عمومی جناب آقای خیری خواه و کارشناس تکنولوژی آموزش عمومی ، آقای اسکندری باموضوعیت تاثیر اولیاء درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان .


 اندیشه ها ُ قلب ها ودست ها همزمان با سراسر استان در روز دوشنبه ۶/۱۲/۸۶ در مدارس ابتدایی ناحیه یک قزوین برگزار میگردد


 آزمون جغرافیا on line دبیران راهنمایی تا مورخه ۱۲/۱۱/۸۶ تمدید شد .


 -مرحله دوم مسابقات مجلات رشد (مدیرن ،معاونان،معلمان ودانش آموزان ) درتمام مقاطع


تحصیلی در روزهای دوشنبه ۲۰/۱۲/۸۶ وروز سه شنبه ۲۱/۱۲/۸۶ درسالن هنرستان شهید چمران ودبیرستان رسالت برگزار می گردد .


     


-برگزاری کمیته فعال سازی آزمایشگاهها ازنیمه دوم سال تحصیلی.


فرمهای ثبت فعالیتهای آزمایشگاهی یکنواخت شد.


 -سایت اینترنتی راه اندازی و و وبلاکهای گروههای آموزش عمومی وگروه ریاضی  به مدارس و همکاران معرفی شد.


نشست علمی متصدیان آزمایشگاهها در تاریخ ۸/۱۱/۸۶برگزار گردید.


  


 -نمایشگاههای فعالیتهای مکمل و فوق برنامه در ایام ا... دهه فجردر آموزشگاههای ناحیه یک برگزار می شود.


-بر گزاری همایش معلمان دوره ابتدایی در مرکز پژوهش گروههای آموزشی با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱۱/ ۸۶ صبح و بعد از ظهر باحضور جناب آقای خسروی کارشناس گروههای آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش ،جناب آقای شهاب زاده ریاست سازمان آموزش وپرورش استان قزوین جناب آقای رحمانی معاونت آموزش عمومی سازمان وجناب آقای گلدوزها کارشناس مسئول گروههای آموزش عمومی سازمان وکارشناسان گروههای آموزش عمومی سازمان آقای طاهر خانی وخانم آقازمانی ومدیریت ومعاونت اموزش عمومی ناحیه یک قزوین   .


  


 -جلسه کمیته فعال سازی شورای معلمان در سطح ناحیه هرماه در


 راستای فعال سازی شورای معلمان درمرکز گروههای آموزشی


 برگزار میشود  زمان جلسه آینده ۳۰/۱۱/۸۶


-برگزاری مسابقات مجلات رشد از ۳/۱۱/۸۶لغایت ۲۵/۱۱/۸۶در مدارس ناحیه یک انجام می گیرد .


-نشست  مشترک کمیسیون فناوری  اطلاعات و ارتباطات  با مسئول فناوری و اطلاعات سازمان آقای حق شناس در مرکز گروههای آموزشی برگزار گردید .


نشست علمی کمسیون یاددهی ویادگیری دبیران راهنمایی درمورخه ۲۹/۱۱/۸۶ در مرکز پژوهش گروههای آموزشی برگزارمی گردد.


گروههای آموزش عمومی ناحیه یک باهماهنگی کارشناسی فرهنگی وهنری اقدام به برگزاری مسابقه بزرگ فجر نموده است . همکاران می تونند تامورخ ۲۸/۱۱/۸۶ در این مسابقه شرکت کنند . سئوالات همراه با پاسخنامه به مدارس ارسال شده است . به ۲۲ نفر به قید قرعه جوایزی اهدا می گردد .


 


 


 


 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 22864