کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش عمومی ناحیه یک قزوین
عمومی
دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
جلسات رابطین

برگزاری جلسات رابطین مقطع ابتدایی و راهنمایی در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ بدین قرار انجام گرفته است .

۱۷/۸/۸۶ گروه علوم اجتماعی با ۴۳ نفر شرکت کننده  با حضور آقای استاد آرام

۱۹/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه دوم با ۶۰ نفر شرکت کننده با حضور جناب آقای خطیبی موضوع جلسه کتاب علوم دوم ابتدایی

۲۰/۸/۸۶ ۸۶مقطع ابتدای پایه سوم با ۶۰ نفر شرکت کننده جناب آقای حریری مقدم در رابه با هنر ارتباط

۲۱/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه اول با ۶۹ شرکت کننده و با حضور سر کار خانم کیاراد  موضوع جلسه نشانه ها

۲۲/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه چهارم  با ۵۸نفر شرکت کننده و با حضور سر کار خانم خانی کشمرزی در رابطه با هندسه در پایه ی چهارم

۲۳/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه پنجم  با ۶۱نفر شرکت کننده و با حضور سر کار خانم خدابنده و جناب آقای عظیمی در رابطه باروشهای نوین تدریس ، فعالیتهای مکمل و فوق برنامه و چگونه املا بگوییم و علل ضعف و راههای درمان .

   ۲۶/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه دوم با ۵۷ نفر شرکت کننده با حضور جناب آقای خطیبی موضوع جلسه کتاب علوم دوم ابتدایی .

 ۲۷/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه سوم با ۵۰ نفر شر کت کننده و با حضور  سر کار خانم مهدوی نژاد  در رابطه با روشهای آموزش جدول ضرب .

۲۸/۸/ ۸۶مقطع ابتدای پایه اول با ۵۱ شر کت کننده با حضور جناب آقای عظیمی در رابطه با علل ضعف املا وچگونه املا بگوییم .

۲۹/۸/۸۶مقطع ابتدای پایه چهارم با ۵۵ نفر شرکت کننده و با حضور سرکار خانم خانی کشمرزی در رابطه با هندسه پایه چهارم.

۳۰/۸/ ۸۶مقطع ابتدای پایه پنجم با ۵۳ نفر شرکت کننده  و با حضور سر کار خانم خدابنده و جناب آقای عظیمی در رابطه باروشهای نوین تدریس ، فعالیتهای مکمل و فوق برنامه و چگونه املا بگوییم و علل ضعف و راههای درمان .

۱/۹/۸۶ گروه هنر با ۱۸ نفر شرکت کننده با حضور سرکار خانم قاسمی .

۳/۹/۸۶گروه دینی عربی با ۵۳ نفر شرکت کننده و با حضور جناب آقای قاسمی و خانم پیر زاده (آموزش وبلاگ نویسی ).

۴/۹/۸۶گروه زبان انگلیسی با ۴۳ نفر شرکت کننده با حضور خانم عیوض زاده و جناب آقای خوئینی.

۵/۹/۸۶گروه علوم تجربی با ۵۷ نفر شرکت کننده  وبا حضور جناب آقای وحید طاهر خانی .

۶/۹/۸۶گروه حرفه و فن با ۳۹ نفر شرکت کننده  وبا حضور سرکار خانم پیر زاده

۷/۹/۸۶گروه ریاضی با ۴۴ نفر شرکت کننده با حضور جناب آقای کلهر .

۶/۹/۸۶گروه ادبیات با ۶۲ نفر شرکت کننده در رابطه با انشا.

جلسات از ساعت ۸:۳۰شروع و در ساعت ۱۱:۳۰پایان می یافت .

از تمامی جلسات فیلمبر داری شد و در پایان هر جلسه برگه حضور در جلسه به همکاران ارائه شد . 

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 22864